Aarhus Universitetsforlag
Cover

Sprogforum nr. 49/50

Jubilæum - tidsskriftet gennem 50 numre

A part of the journal Sprogforum (49-50) and the subject areas and


Available e-book formats: PDF

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

168 pages
Paperback
ISBN 978 87 7934 704 5

Edited by
and

With contributions by
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and


Share:

More about the book

Table of contents

Forord

Hvad vil det sige at kunne et ord?

Ordforståelse og ordbeherskelse

Bakker og udale

Input - output - interaktion

En ting ad gangen. Fokus på indhold, fokus på form

Er kommunkativ undervisning kommunikativ?

Lærerens interkulturelle kompetence

De andre sprog - om sprogvalg og sproguddannelser

Poesiens rum

Cooperative Learning i fremmedsprogsundervisningen

"Lej, lej Neif, lu er det snut!" - om det pædagogiske arbejde i en udtaleklasse for asiater

Hvilke sprog tales der i Danmark?

Multietnolekt da capo

Demokratisk dannelse til aktivt interkulturelt medborgerskab

Gymnasiet i en brydningstid - om kommunikation og kompetencer

Modersmålet: en ressource for de privilegerede

Modersmålets betydning for faglig udvikling og sund selvidentitet

At skrive kinesisk: Mere end blot et penselstrøg?

Sprogvalg på danske universiteter i historisk perspektiv

Mindeord om Kirsten Haastrup

Tilføjet til kurven

Gå til kassen