Aarhus Universitetsforlag
Cover

Vendehøj

Landsby og gravplads

A part of the series Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter (35; Kulturhistorisk Museums Skrifter, 1) and the subject area


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

261 pages
Hardback
ISBN 87 7288 587 4

By
and

With contributions by
and


Share:

More about the book

Table of contents

1. Introduktion
1.1 Topografi
1.2. De arkæologiske undersøgelser

2. Gravpladsen
2.1 Udgravningerne
2.2 Gravene
2.3 Gravgodset

3. Landsbyen
3.1 Undersøgelse
3.2 Faseinddelingen
3.3 Diskussion
3.4 Bopladser i yngre førromersk og ældre romersk jernalder

4. Kronologi
4.1 Indledning
4.2 Seriation af gravmaterialet
4.3 Datering af bopladsfaserne
4.4 Diskussion

5. Landskab
5.1 Indledning
5.2 Fremstilling af temakort med Geografisk Informationssystem
5.3 Det omgivende landskab, arkæologisk analyse
5.4 Landbrug i ældre jernalder

6. Samfund
6.1 Indledning
6.2 Sociale strukturer på Vendehøj
6.3 Vendehøj i regionalt perspektiv
6.4 Et større perspektiv
6.5 Mod en model for den sociopolitiske organisation
6.6 Stammesamfund, høvdingedømmer eller?

7. Jagten på regler
7.1 En udgravnings afslutning
7.2 Kildekritikken
7.3 Tolkning
7.4 Afslutning

Noter
Litteratur
Summary
Appendix A
Appendix B
Appendix C

Tilføjet til kurven

Gå til kassen