Aarhus Universitetsforlag
Cover

Vision og virkeliggørelse

En redegørelse for Grundtvigs tanker om folkelig oplysning og en folkelig højskole og for forsøget på at virkeliggøre dem

A part of the series Skrifter udgivet af Grundtvig Selskabet (29) and the subject area


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

152 pages
Paperback
ISBN 87 7288 788 5

By


Share:

More about the book

Table of contents

Indledning

I. Baggrund og forudsætninger for Grundtvigs tanker om folkelig oplysning og en folkelig højskole:

a. Folkelig oplysning og højskolesyn i den prosaiske del af forfatterskabet:
1. National opvågnen og oplysning
2. De afgørende år
3. Folkelig "vidskab" og folkelig oplysning
4. De egentlige højskoleskrifter
5. Dansk folkelig oplysning 1844-48
6. Treårskrigen og folkelig oplysning
7. Omkring oprettelsen af Marielyst højskole og dens virksomhed
8. "Den danske Sag"

b. Folkelig oplysning og højskolesyn i den poetiske del af forfatterskabet:
1. Perioden 1834-47
2. Treårskrigen og de følgende års poetiske skrifter: Syn og sammenhæng
Noter og henvisninger

II. Virkeliggørelsen:
1. Kr. Kolds højskolesyn
2. Kolds højskolesyn i relation til Grundtvigs
3. L. Schrøders højskolesyn
4. L. Schrøders højskolesyn i relation til Grundtvigs
5. Ernst Triers højskolesyn
6. Ernst Triers højskolesyn i relation til Grundtvigs
7. Jens Nørregaards højskolesyn
8. Jens Nørregaards højskolesyn i relation til Grundtvigs
9. "Folkelige Grundtanker", Christopher Bruuns højskolesyn: Noter og henvisninger

III. Kritik i samtiden af højskolesynet bag de foreliggende højskoler og dets relation til Grundtvigs:
1. Otto Møllers højskolekritik og højskolesyn
2. Morten Pontoppidans højskolesyn og højskolekritik
3. Jakob Knudsens højskolesyn og højskolekritik: Noter og henvisninger

Arven og dens forvaltning

Anvendt litteratur af Grundtvig

Anvendt litteratur til afsnit 2

Anvendt litteratur til afsnit 3

Anvendt litteratur

Personregister

Tilføjet til kurven

Gå til kassen