Aarhus Universitetsforlag
Cover

Camp Century

Koldkrigsbyen under Grønlands indlandsis

A part of the subject area


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

268 pages
Hardback
ISBN 978 87 7184 332 3

By
and


Share:

More about the book

Press reviews

Anne Knudsen, Weekendavisen

”Hele historien om Grønlands inddragelse i storpolitik har altid været præget af mærkværdige fortielser og ubekvemme nødløgne. Nielsen & Nielsen skildrer et afsnit af en af de mest betændte problemstillinger: atombevæbningen. Lige så gruopvækkende det er at forestille sig konsekvenserne af den "massive gengældelse” i 1950ernes atomstrategi, lige så angstfremkaldende er det at tænke sig et Danmark lige så udsat for sovjetisk undertrykkelse som Tjekkoslovakiet, Ungarn – eller for den sags skyld Finland.”

”..en bog, som […] omhyggeligt og spændende redegør for selve begivenhederne og deres omstændigheder”.

Andreas Krog, Arktisk Nyt

”En ny bog fortæller grundigt og meget pædagogisk den spændende historie om Camp Century, som USA etablerede under overfladen på Grønlands indlandsis i slutningen af 1950’erne starten af 1960’erne.”

”’Camp Century – Koldkrigsbyen under Grønlands indlandsis’ formår på glimrende vis at fortælle meget detaljeret om anlæggelsen af lejren og om dagligdagen i lejren.”

”Denne kombination af de små detaljer og de store linjer gør, at man som læser føler, at man får noget nær den komplette historie om Camp Century. Læs dette værk, og du behøver ikke læse andet om Camp Century – men er alligevel godt inde i hvad lejren er for en størrelse, hvilken sammenhæng den indgik i og de problemstillinger, som omgiver lejren i dag.”

Jan Preisler, Radiotelegrafen 2018 

”Midt under den kolde krig gik den amerikanske hær i al hemmelighed i gang med at bygge en militærbase i Thule-området, dybt inde i den grønlandske indlandsis. Officielt var Camp Century en forskningsstation, men reelt ville den kunne blive brugt til militært formål til opbevaring af atomsprænghoveder, som kunne sendes mod Sovjetunionen.

De to videnskabshistorikere Henry Nielsen og Kristian Hvidtfelt Nielsen har nu på baggrund af grundige studier rullet hele historien ud i en meget spændende bog.”

David Kyng, Noter 

Henry Nielsen og Kristian Hvidtfelt Nielsen leverer en særdeles kvalificeret fremstilling af sider af den kolde krig med stort potentiale for drengerøvsfascination, men også med vidtgående perspektiver. Selvom den bygger på, og bidrager til, den nyeste forskning på området, så vil den sagtens kunne læses af interesserede [gymnasie]elever.”

Finn Byrgesen, Bogsyn.dk

”En uhyggeligt spændende bog om det, der skete engang under isen i Grønland.”

”Fremragende forskere fra Aarhus Universitet har gravet i notater, presseklip, lurende miljøproblemer og meget mere for at fortælle vi læsere, hvad der egentlig skete dengang, og hvad stormagterne havde, ja simpelthen magt til, om vi ville det eller ej.”

Tilføjet til kurven

Gå til kassen