Aarhus Universitetsforlag

The journal

Sprogforum

Tidsskriftet Sprogforum er ramme om en pædagogisk og teoretisk debat om fremmed- og andetsprogsundervisning. Her udveksler undervisere erfaringer og ideer på tværs af sprog, institutioner og traditioner - og forskere formidler deres undersøgelser og resultater for at bidrage til forøget viden og fornyelse.

Sprogforum udkommer to gange om året og er fagfællebedømt. Artiklerne er lettilgængelige og belyser fra forskellige vinkler et aktuelt tema.

Sprogforum udgives fra og med nr. 66 af Roskilde Universitetsforlag/Samfundslitteratur.

Gå til Samfundslitteratur

Sprogforum 36-65 kan købes i løssalg på Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

  

Sprogforum nr. 1-35 kan bestilles på pluk@dpu.dk

Artikler fra nr. 1-35 kan ses på  http://library.au.dk/sprogpaed-infocenter/tidsskriftet-sprogforum/

 

Sprogforum redigeres af en fast redaktionsgruppe:

Karen Lund (ansv.), Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Sonne Jakobsen, Karen Risager, Louise Tranekjær og Lone Svarstad

- med bidrag fra: : Sprogpædagogisk Informationscenter på AU Library, Campus Emdrup (DPB): http://library.au.dk/betjeningssteder/campus-emdrup-dpb/infodokvelkommen/

- og med baggrund i en bred redaktionel storgruppe:

Gülsüm Akbas, Bettina Brandt-Nilsson, Francesco Caviglia, Petra Daryai-Hansen, Birte Dahlgreen, Susana Silvia Fernandez, Karen-Margrete Frederiksen, Annegret Friedrichsen, Annette Søndergaard Gregersen, Anne Holmen, Karen Sonne Jakobsen, Mads Jakob Kirkebæk, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Elina Maslo, Bente Meyer, Pia Zinn Ohrt, Michael Svendsen Pedersen, Susanne Jacobsen Pérez, Ulla Prien, Karen Risager, Lilian Rohde, Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Lars Stenius Stæhr, Lone Svarstad, Louise Tranekjær, Peter Villads Vedel, Merete Vonsbæk og Natasja T. Kappel Pedersen

Redaktionens adresse:

Sprogforum

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Tuborgvej 164

Postbox 840

2400 København NV

E: sprogforum@dpu.dk

T: 87 15 17 96

Tilføjet til kurven

Gå til kassen