Aarhus Universitetsforlag
Cover

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

A part of the series Magtudredningen, skriftserien and the subject area


Out of stock

Available e-book formats: PDF

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

114 pages
Paperback
ISBN 87 91164 06 0

By
and


Share:

More about the book

Table of contents

Kapitel 1. Indledning

Kapitel 2. International handel:
Internationalisering
Handelsliberaliseringer
Handelsblokke
Udvikling i udenrigshandel
Samhandelspartnere
Eksportens sammensætning på varegrupper
Eksporten fordelt på prisintervaller
Nye muligheder: e-handel og digitale produkter
Handel i tilknytning til multinationale selskaber
Outsourcing og vertikal handel
Sammenfatning

Kapitel 3. Direkte investeringer og andre kapitalstrømme:
Motiver bag udenlandske direkte investeringer
Konsekvenser
Investeringsmønstre
Erfaringer med udenlandske direkte investeringer
Andre kapitalstrømme med speciel vægt på porteføljeinvesteringer
Sammenfatning

Kapitel 4. Teknologiske forandringer, specialisering og konkurrence:
Teknologiske forandringer
Acceleration i produktivitet som følge af IT-investeringer
Specialisering
Produktmarkedsintegration
Dereguleringer
Er der tegn på skærpet konkurrence?
Sammenfatning

Kapitel 5. Globalisering og dens konsekvenser for arbejdsmarked og uddannelse:
Udvikling i beskæftigelsesmuligheder
Lønudvikling
Er stigende ledighed i Europa og øget indkomstulighed i USA to sider af samme sag?
Hvordan påvirker handel arbejdsmarkedet?
Hvordan påvirker teknologiske forandringer arbejdsmarkedet?
Andre forklaringer
Hvad er den mest sandsynlige forklaring på skill-bias?
Globaliseringens konsekvenser for arbejdsmarkedet i øvrigt
Uddannelse
Ledighed som konsekvens af skill-biased efterspørgsel efter arbejdskraft
Sammenfatning

Kapitel 6. Globaliseringen og velfærdsstaten:
Velfærdsstatens opgaver
Instrumenter
Udbygning af velfærdsstaten
Hvad betyder globaliseringen for velfærdsstaten?
Bliver velfærdsstatens opgaver større eller mindre?
Hvilke instrumenter kan fortsat anvendes?
Konklusion: Er velfærdsstaten under pres?

Kapitel 7. Oversigt og sammenfatning:
International handel
Direkte investeringer og andre kapitalstrømme
Teknologiske forandringer
specialisering og konkurrence
Globalisering, arbejdsmarkedet og uddannelse
Globaliseringen og velfærdsstaten
Hovedresultater

Litteratur

Om forfatterne

Tilføjet til kurven

Gå til kassen