Aarhus Universitetsforlag
Cover

Bibelkundskab

Introduktion til Det Gamle Testamente

A part of the subject area


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

332 pages 2nd ed. 1999
Paperback
ISBN 87 7288 712 5

Edited by
and

With contributions by
, , , , , , , , and


Share:

More about the book

Table of contents

1. Indledning:
1 Det Gamle Testamentes teksthistorie
2 Indledende overvejelser over bibelsk teologi
3 Metodiske forbemærkninger

Del I: Baggrunden:

2. Geografi og arkæologi:
1 Geografi
2 Palæstinas arkæologi

3. Historie:
1 Nærorientens historie fra omkr. 3000 f.Kr. til Alexander den Store
2 Israels historie

4. Religionshistorie:
1 Religion og religioner i Den Nære Orient
2 Israelitisk religion
3 Israelitisk kult
4 Lov og love i Det Gamle Testamente

Del II: Eksegetiske metoder og gammeltestamentlige genrer:

5. Eksegetiske metoder:
1 Litterærkritikken
2 Formkritikken
3 Overleveringshistorien og traditionshistorien
4 Redaktionskritikken
5 Nyere eksegetiske metoder

6. Gammeltestamentlige genrer:
1 Fortællinger i Det Gamle Testamente
2 Forskellige fortællegenrer
3 Poesi i Det Gamle Testamente

Del III: Prosa i Det Gamle Testamente:

7. Tetrateuken:
1 Indledning
2 "Fortællingen" i Genesis, Exodus, Numeri: Menneske, folk og Lov
3 Præsteskriftet - genealogier og kultiske love
4 Tetra teuken som historisk kilde
5 Teologiske temaer i Tetrateuken
6 Gudsbilleder i Tetrateuken

8. Historieværkerne:
1 Det Deuteronomistiske Historieværk
2 Ruths Bog
3 Det Kronistiske Historieværk
4 Ezras og Nehemias' Bøger
5 Esters Bog

Del IV: Poesi i Det Gamle Testamente:

9. De profetiske bøger:
1 Profetismens fænomenologi
2 Profeten som teolog
3 Profetbøgerne som tradition
4 Temaer i skriftprofetismen
5 Profeter fra det 8. årh. f.Kr.
6 Profeter fra det 6. århundrede f.Kr.
7 Eftereksilsk profetisme

10. Salmerne:
1 Salmernes Bog - komposition og historie
2 Forskningshistorie
3 De enkelte genrer
4 Myter i salmerne
5 Gudsbilleder i Salmernes Bog

11. Visdom og visdomslitteratur:
1 Visdomslitteraturens baggrund
2 Visdomslitteraturens former
3 Oversigt over visdomsskrifterne i Det Gamle Testamente
4 Gud og menneske i visdomslitteraturen
5 Visdommens krise

12. Andre poetiske samlinger:
1 Klagesangene
2 Højsangen (Canticum)

Appendix: Israels historie og gammeltestamentlig teologi: Er de store rekonstruktioners tid forbi
1 Problemet
2 Historie og historiefortælling i Det Gamle Testamente
3 Det Gamle Israels historie i en ældre rekonstruktion - fra Luther til Kittel
4 Det Gamle Israels historie i en yngre rekonstruktion - fra Wellhausen til Donner
5 Den forsvundne Israelshistorie og den genvundne bibelhistorie

Litteratur

Registre:
Guder
Emner
Forfattere
Index locorum

Tilføjet til kurven

Gå til kassen