Aarhus Universitetsforlag
Cover

Dansk som nabosprog

Dansk grammatik for svensktalende

A part of the subject area


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

96 pages 6 maps
Paperback
ISBN 87 7288 802 4

By
and


Share:

More about the book

Table of contents

1. Dansk og svensk sprogforståelse

2. Dansk sproghistorie
2.1 De nordiske sprog
2.2 Ældre middeldansk (1100-1350)
2.3 Yngre middeldansk (1350-1525)
2.4 Ældre nydansk (1525-1700)
2.5 Yngre nydansk (1700-)

3. Ordforrådets historie

4. Dialekt, regionalsprog og rigsmål
4.1 Danske dialekter
4.2 Regionalsprogene
4.3 Rigsmålet

5. Lyd og (især) skrift
5.1 Vokaler
5.2 Diftonger
5.3 Konsonanter
5.4 Prosodi

6. Ordklasser og bøjning
6.1 Ordklasser
6.2 Substantiver
6.3 Adjektiver
6.4 Pronominer
6.5 Numeralier
6.6 Verber

7. Syntaks
7.1 Bestemthed
7.2 Verbalpartiklers placering
7.3 "Det" og "der" som formelt subjekt

8. Det danske ordforråd

Litteratur

Tilføjet til kurven

Gå til kassen