Aarhus Universitetsforlag
Cover

Den korsfæstede konge

Kristologi og discipelbillede i Markusevangeliets passionsfortælling

A part of the series Bibel og historie (20-21) and the subject area


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

574 pages
Paperback
ISBN 87 7288 678 1

By


Share:

More about the book

Table of contents

Indledning:
1. Præsentation af tese og forskningssituation
2. Metode og disposition

1. del: Litterær analyse: Indledning:
1.1 Forholdet mellem Mark 1-13 og Mark 14-16
1.2 Mark 14,1-31 som markinsk komposition
1.3 Getsemanescenen (14,32-42)
1.4 Arrestationsscenen (14,43-52)
1.5 Synedriescenen (14,53.55-65)
1.6 Fornægtelsesscenen (Mark 14,54.66-72)
1.7 Pilatusscenen (15,1-15)
1.8 Spottescenen (15,16-20a)
1.9 Korsfæstelsesscenen (15,20b-41)
1.10 Gravlæggelsesscenen (15,42-47)
1.11 Gravscenen (16,1-8)
1.12 Kompositionsanalyse og sammenfatning

2. del: Kontekstuel analyse:
2.1 Spørgsmålet om en førmarkinsk passionsberetning
2.2 Paulus
2.3 Jødisk baggrund
2.4 Græsk-romersk baggrund

3. del: Teologisk analyse:
3.1 Messiaskongetemaet som kristologisk centrum
3.2 Kongetemaet og forkyndelsen af Guds kongedømme
3.3 Markus' tydning af Jesu død
3.4 Discipelbilledet i Markusevangeliet
3.5 Kristologi og discipelbillede i passionsfortællingen

4. del: Historisk analyse:
4.1 Konflikt- og forfølgelseserfaring i Markusevangeliet
4.2 Datering af Markusevangeliet
4.3 Kristologi, discipelbillede og Markus' situation

Konklusion

English Summary

Litteratur

Fortegnelse over forkortelser

Index Locorum

Register over moderne forfattere

Tilføjet til kurven

Gå til kassen