Aarhus Universitetsforlag
Cover

Det offentlige styringsunivers. Fra government til governance?

A part of the series Magtudredningen, skriftserien , and the subject areas and


Out of stock

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

99 pages
Paperback
ISBN 87 91164 30 3

By
and


Share:

More about the book

Table of contents

Kapitel 1. Forandring: fra government til governance?

Governance-begrebet og forandringer

Flere veje til "orden" i den offentlige sektor: hierarki, marked, klan og netværk som governance-former

Governance-forandringer, legitimitet og kontrol

Kapitel 2. Opspil til den empiriske undersøgelse

Empiriske studier af governance i Danmark

Forskydninger mellem governance-former

Præsentation af datamaterialet - dets styrke og dets svagheder

Kapitel 3. Offentlige organisationer mellem hierarki, marked, klan og netværk: en tilstandsrapport

Offentlige organisationer set indefra

Offentlige organisationer i samspil med deres omgivelser

Bevillingstildelingen

Sammenfatning: hvor blev hierarkiet af?

Kapitel 4. Offentlige organisationer i forandring - på vej mod?

Transformation af hierarki til netværk

Bevillingstildeling og forskydninger i ressourcetyper

Nye ledelsesredskaber

Opsummering

Kapitel 5. Forandringernes kontekst - eller ledelsens verden?

Hvem bestemmer forandringer?

Håndtering af organisationens interne problemer

Egenskaber ved succesfulde forandringsprojekter

Kapitel 6. Empirisk konklusion

Tilstanden i dag

Offentlige organisationer på vej mod? Hvordan ledere oplever forandringer

Forandring som proces

Kapitel 7. Diskussion og perspektivering

Appendiks om metode

Indsamling af data

Afrapportering af data

Litteratur

Om forfatterne

Tilføjet til kurven

Gå til kassen