Aarhus Universitetsforlag
Cover

Romerrigets Historie

Fra by til verdensrige og fra verdensrige til by

A part of the subject areas and


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

268 pages
Hardback
ISBN 978 87 7934 295 8

By


Share:

More about the book

Press reviews

Finn Windfeldt Hansen Lektørudtalelse

"En fremstilling der favner et sandt tusindsårsrige, som har sat sig dybe spor i vor egen kultur, her kyndigt præsenteret af en forfatter, der øser af mangeårigt virke som forsker, underviser og ikke mindst formidler, hvad der her er resulteret i en flot og interessant udgivelse."

Kai Verner Nielsen Klassikerforeningens Meddelelser

"..bogen ledsages af endog meget smukke farvebilleder lige fra 'Kejser Claudius som Jupiter' til 'akvædukten ved Segovia', ligesom hvert kapitel indledes med et oversigtskort i farver. Forfatterens store indsigt i den romerske numismatik kommer også til sin ret på bogens sider.

Alt i alt er det en meget indsigtsfuld og lærerig bog, der både kan bruges som hånd- og opslagsbog og danne udgangspunkt for videre studier af et eller flere aspekter af det fascinerende emne.

Målgruppen for bogen er først og fremmest de historiestuderende på universiteterne, men ikke mindst de mange oldtidskundskabslærere, der har jamret over manglende indsigt i romersk historie, nu da romerske tekster inddrages i faget, har med Erik Christiansens bog fået et fint arbejdsredskab. Den kommenterede litteraturhenvisning kan så føre videre. Erik Christiansen har fremlagt en ajourført, velskrevet, relativt letlæst og ikke for lang bog om romerrigets historie. Et enestående monument for et langt livs forskning og undervisning. Den bør stå på historie-, latin- og oltidskundskabslæreres reol ikke langt fra skrivebordet."

Noter176, 2008

"En fremragende bog. Denne udgave er blevet forsynet med en fremragende oversigt over kilder til romersk historie og et brugbart minileksikon over udtryk og begreber. I afsnittene: Slaver, stand, status og klasse, samt Karakteristika af antikken, gennemgås de begreber, som er og forbliver en forudsætning for at kunne arbejde med den romerske historie - dette har Erik Christiansen gjort fremragende. Bogen indeholder et væld af vigtige detaljer."

Helmer Munch Andersen Antikkens Venner

"Bogen begynder med en fremragende introduktion, hvor Erik Christiansen giver baggrunden for forståelsen af antikken. Han forklarer overbevisende, at det romerske samfund ikke er et klassesamfund, men et standssamfund.

Bogen er meget velskrevet og omhandler vigtige emner inden for Romerrigets historie.

Det er svært at skrive om Romerrigets historie i ét bind. Det er endnu sværere, hvis den skal kunne bruges til undervisning og selvstudium. Erik Christiansen mestrer begge dele. Jeg synes, bogen giver en særdeles god indføring i Romerrigets politiske historie... Den kan varmt anbefales."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen