Aarhus Universitetsforlag
Cover

Saruppladsen

Sarup vol. 2 og 3

A part of the series Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter (33:2+3) , and the subject area


Out of stock

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

733 pages ill.
Hardback
ISBN 87 7288 591 2

By


Share:

More about the book

Table of contents

Vol. 2:

1. Saruppladsen - fundhistorie og publikation
1.1 Fundhistorie
1.2 Publikationen

2. Saruppladsens topografi, udgravning og bearbejdning
2.1 Topografi
2.2 Udgravningsmetoden
2.3 Bearbejdningsmetoden

3. Kronologisystemet
3.1 Indledning
3.2 Kronologien på Saruppladsen

4. Anlæggene på Sarup
4.1 Alment om anlæggene
4.2 De befæstende systemer
4.3 Gruber
4.4 (reserveret andre anlægstyper, der ikke er på Sarup)
4.5 Stolperækker (anlægstype 50)
4.6 Grøfter
4.7 Hustomter
4.8 Begravelsesanlæg
4.9 Andre anlægstyper

5. Oldsagsmaterialet
5.1 Keramik
5.2 Flint
5.3 Stenredskaber
5.4 Knoglematerialet
5.5 Rav
5.6 Lerklining
5.7 Jordprøver, korn, frø og træ
5.8 Metal
5.9 Andet

6. Beskrivelse af de to befæstede pladser: Sarup I og Sarup II
6.1 Sarup I
6.2 Sarup II

7. Sarup i slutningen af 4. samt i 3. årtusinde f.Kr.
7.1 Sarup III-pladsen
7.2 Sarup IV-pladsen
7.3 Sarup V-pladsen
7.4 Ikke nøjere daterede fund fra tragtbægerkulturen på Saruppladse
7.5 Tragtbægerkulturen på Sarupnæsset

8. Bebyggelsesspor på Sarup, der ikke dateres til Tragtbægerkulturen
8.1 Maglemosekulturen
8.2 Enkeltgravskulturen
8.3 Ældre bronzealder
8.4 Yngre bronzealder
8.5 Førromersk jernalders periode I
8.6 Førromersk jernalders periode II.
8.7 Førromersk jernalders periode III
8.8 Ældre germansk jernalder
8.9 Nyere tid
8.10 Ikke nøjere daterede fund fra Saruppladsen

9. Udvalgte anlæg fra Sarup

Noter
Litteratur

Vol. 3:

Tavler:
Tavleindhold
Tavlerne 1-175

Appendix:
Liste med fundenheder
Plancher: Plancheområderne 11-96

Tilføjet til kurven

Gå til kassen