Aarhus Universitetsforlag
Cover

Skabt til fællesskab

Festskrift til Sigfred Pedersen

A part of the subject area


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

284 pages
Paperback
ISBN 87 7288 927 6

Edited by
and

With contributions by
, , , , , , , and


Share:

More about the book

Table of contents

Aage Pilgaard, Guds kærlighed og Israel. En studie i Rom 9-11

Birgitte Graakjær Hjort, Abrahams børn og hinandens slaver - om identitet og ethos i Galaterbrevet

Anders Klostergaard Petersen, Dåb og formaninger - dåbsreferencens diskursive betydning hos Paulus

Per Bilde, Hvilken betydning fik Jerusalems fald i år 70 for udviklingen af kristendommen?

Kirsten Rebekka Laursen, "Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer". Matthæusevangeliets forkyndelse af loven og profeterne som Guds barmhjertighed i Kristus

Poul Nepper-Christensen, Flere veje til evigt liv? Om kærlighedens gerninger og det evige liv i Matthæusevangeliet

Anders Eyvind Nielsen, "Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?" Lukas' Guds- og menneskesyn i lyset af hans brug af lignelsesfortællinger

Ellen Juhl Christiansen, Det nye bud og den nye pagt i den johannæiske afskedstale

Helge Kjær Nielsen, Kærligheden er af Gud. Kærlighed som hovedbegreb i johannæisk teologi

Johannes Nissen, Fjendekærlighed og broderkærlighed - om det kristne fællesskabs identitet

Forkortelsesliste

Tilføjet til kurven

Gå til kassen