Aarhus Universitetsforlag
Cover

Anerkendelse

Et tema i Hegels og moderne filosofi

A part of the subject areas and


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

320 pages
Paperback
ISBN 87 7288 720 6

By


Share:

More about the book

Table of contents

Indledning: Hegel og traditionen. Anerkendelsestankens tilblivelse og aktualitet. Selvopholdelse og selvbevidsthed: Thomas Hobbes og Hegel. Overblik over bogens disposition

Kapitel I: Anerkendelsens logik og dialektik. Anerkendelse som thymos: Francis Fukuyama. Anerkendelsens fænomenologi. Kierkegaard om "Selvet". V. Sørensens teori om "tvedelingens logik"

Kapitel II: Kan man overhovedet forstå Hegel? Hegels retsbegreb. Hegels fortælling om "Herre og Slave". K.E. Løgstrups Hegel-læsning og Kierkegaard-kritik. Kierkegaard og Hegel. E. Tugendhats kommentar til Kierkegaard

Kapitel III: Anerkendelsens historik. Anerkendelsestanken i "Jena-skrifterne". Anerkendelsestanken som konfliktteori: A. Honneth. Anerkendelsestanken og bevidsthedsfilosofien. A. Kojèves Hegel-tolkning

Kapitel IV: Hegels identitetsfilosofiske monisme og den sproganalytiske kritik. Enhedsmotivet i Hegels filosofi: D. Henrichs tolkning. H.-G. Gadamer om "enhed" i Hegels filosofi. E. Tugendhats "Kehraus" med Hegels system. Tugendhats tolkning af anerkendelsestanken. Hegels erfaringsbegreb

Kapitel V: Anerkendelse og historie. Hegel og hermeneutikken. Begrebet Leben hos Hegel. Historiefilosofien. Hermeneutikkens teori om dialektik og dialog. Gadamers tolkning og justering af Hegels Geist- begreb

Kapitel VI: Anerkendelsens psykologi. Substans og subjektivitet. Thymos-tanken hos Platon og som psykologisk teori. "Moder-barn"-relationen: D.W. Winnicot. A. Honneths psykologiske tolkning af Hegel. V. Sørensens psykologi. Identitetsbegrebet: Ch. Taylor

Kapitel VII: Anerkendelsens ethos. Hegel og etikken: M. Theunissen. Anerkendelsens etik: E. Tugendhat. Interdependens og interaktion: K.E. Løgstrup. Kærlighedens etik: S. Kierkegaard. Ethos og virkelighed: Hegel

Kapitel VIII: Anerkendelsens politik. "Realisme"-teorien i international politik. Det liberale demokratis "mekanisme": F. Fukuyama. Arbejde og anerkendelse: Hegel. Demokratiets fremtid. Nietzsches teori om thymos. Kommunitarisme og differentiel identitet: Ch. Taylor

Kapitel IX: Anerkendelse og humanisme. Hegels humanisme. Anerkendelse og selvbevidsthed. Humanisme og kristendom i V. Sørensens Jesus-billede. Tvedelingslogikken og psykologien. Magt og kraft. Magttanken i Hegels filosofi og religionsfilosofi

Kapitel X: Anerkendelse og religion. Religionsfilosofi og teologi. Moderne anerkendelsesteoretikeres syn på religion. Anerkendelse og subjektivitetens religion. Arkæologi og eskatologi: M. Theunissen om Hegels kristendomstolkning. Hegels teori om den subjektive ånd og eksistensbegrebet. Kierkegaards diskurs om subjektivitetens sygdom. Magtteologi og magtens deling. Selvopholdelse og teologisk magttænkning: Løgstrup. Magtdeling og trinitetstanke. Magt og/eller Geist?

Litteratur

Register

Tilføjet til kurven

Gå til kassen