Aarhus Universitetsforlag
Cover

Danmark i krig

1991

A part of the series 100 danmarkshistorier (6) , and the subject area


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}
Buy Subscription
100 pages
Hardback
ISBN 978 87 7184 365 1

By


Share:

More about the book

Thomas Oldrup

IMG 8503

MA in History and Rhetoric. Thomas is responsible for the company’s historical publications and he primarily works with the project 100 danmarkshistorier [Focus on Danish History], which in addition to book publications includes knowledge dissemination through a number of partners. He has previously been the Danish editor of the magazine Alt om Historie.

Thomas Oldrup

Editor

Telephone: +45 53 55 01 59

to@unipress.au.dk

Press reviews

Anders Abildgaard, Nordjyske

"Med denne bog gør Lidegaard så selv forsøget på at "gøre regnebrættet op". Det er i sig selv særdeles prisværdigt, og når det samtidig sker på en kort, klar og over for alle parter loyal facon, kan det ikke andet end afføde dyb respekt. Ikke mindst i lyset af, at Danmark fortsat er i krig. Seks stjerner – og et godt råd: læs den bog!” 

"De mislykkede civile indsatser i Afghanistan, Irak og Libyen har efterladt de tre lande "i en om muligt endnu værre forfatning, end da vi kom, og alle steder er radikale kræfter rykket frem i takt med, at vores styrker trak sig tilbage.” I den forstand har Danmark tabt alle de krige, vi har deltaget i siden 2001. I hvert fald har vi tabt freden.” Med den konklusion er det nærliggende at stemple "Danmark i krig" som et indlæg i den standende debat fra en tidligere chefredaktør for en avis med et særdeles skeptisk forhold til dansk militær magt. Det skal der såmænd også nok være nogle, der gør. Men bogen er udgivet på et universitetsforlag, og den er støvsuget for polemiske udsagn. Det er faghistorikeren Bo Lidegaard, der skriver, og det er svært at beklikke hans analyse og være uenig i hans konklusioner. Kendsgerninger er svære at komme udenom, og ingen kan vel påstå, at situationen i Afghanistan, Irak og Libyen er bedre nu, end før Danmark gik i krig."

Henrik Breitenbrauch, Information

"Danmark forstået som en politisk organisme er undervejs blevet forandret, i identitet og gerning. At vi deltog, hvordan vi besluttede at deltage, og hvordan det gik, er anslaget for Bo Lidegaards udmærkede lille bog, Danmark i krig. Lidegaard er et multitalent. Han er både én af vore væsentligste politiske historikere, han var chefredaktør på Politiken, og før det en helt centralt placeret embedsmand. I den sidste rolle sad han blandt andet med ved bordet som udenrigsrådgiver i Statsministeriet, udlånt fra Udenrigsministeriet, i Anders Fogh Rasmussens regeringstid, en tid, der omfatter de mest kontroversielle af bogens beslutninger. Så selv om det er en kort og let bog, er der grund til at tage den med i samtalen om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik."

"Bogen præsenterer rationalerne i de politiske beslutninger, indsatserne ude i verden fra den første Golfkrig, Balkankrigene, Afghanistan, Irak og Libyen, og diskuterer resultaterne. Det gør den velkomment kritisk, for, som Lidegaard konkluderer, har de krigsførende parter som hovedregel ikke »vundet freden« bagefter, måske med undtagelse af på Balkan." 

"Danmark er stadig villig til at intervenere, bare primært med kampfly, specialstyrker og flådebidrag. Evnen til at vinde freden – med både militære og civile, men især civile, redskaber – er blevet noget bedre i perioden, men slet ikke tilstrækkeligt. Som bogen viser, er der langsom, men vigtig, bevægelse her. Den er måske endda afgørende for den fremtidige opbakning til indsatserne. Der er også derfor fortsat brug for at lære af de krige, vi har været med i. Det bidrager bogen også til."

"Bogen er udgivet i den lovende serie af 100 danmarkshistorier, som Aarhus Universitetsforlag skal roses for at have sat i søen. Det er »små bogbidder«, der skal kunne læses på en aften, men uden at det seriøse går tabt: kilder kan man finde på den medfølgende hjemmeside. Det gælder også Danmark i krig, som trækker på en række nyere forskningsbidrag."

Jørgen Bartholdy, lektørudtalelse

"Lidegaard er velskrivende, og man mærker den nærhed han har til emnet. Han er heller ikke bange for indimellem at vise personlighed eller antyde egne politiske holdninger uden på noget tidspunkt at forlade det seriøse, og han formår at komme godt rundt om det omfattende emne på den begrænsede plads." 

Anna Libak, Altinget

"Så hvorfor skete det? Hvorfor blev vi pludselig så krigsgale? Det er temaet for historikeren Bo Lidegaards nye lille bog Danmark i krig i Aarhus Universitetsforlags serie "100 danmarkshistorier”. Bogen er med sine 100 sider stramt komponeret og skrevet med en fremdrift som en kriminalroman, og som sådan absolut anbefalelsesværdig. Det er godt at blive mindet om, hvem der gjorde hvad og hvornår." 

Anders Ellegaard, historie-online.dk

 "Bogen beskriver Danmarks deltagelse i forskellige krige siden 1990 med de skiftende politiske holdninger og begrundelser. Bogen behandler emnerne efter faghistoriske metoder, men forfatterens egne holdninger slipper også ud. Absolut læseværdig og grundlag for gode, lange diskussioner."

Adam Holm, Politiken

“Så meget kan siges med det samme. Det er en tankevækkende bog, Bo Lidegaard har skrevet om Danmark i krig. Klejn af statur, blot hundred sider, men vægtig i indhold."

Per Stig Møller, Berlingske

"Bo Lidegaard er en god historiker. Veloplagt fortæller han om Danmarks krige mellem 1991 og 2011 på Balkan, i Afghanistan, Irak og Libyen. Han giver en gedigen, kronologisk gennemgang og opridser den politiske beslutningsproces, der gik forud." 

"Serien »100 danmarkshistorier« er et godt undervisningsinitiativ fra Aarhus Universitetsforlag. Der er virkelig behov for mindre, let tilgængelige fremstillinger af forskellige epoker og begivenheder i Danmarks historie. Der er allerede udkommet fem historier om bl.a. Gudhjemtiden og Grundloven, og med Bo Lidegaards bog »Danmark i krig« foreligger den sjette fortælling. Denne udgivelse rejser problemet: Hvad vil man egentlig med serien?"

Jes Fabricius Møller, Kristeligt Dagblad

“… skrevet i et format, hvor der males med den brede pensel, og hvor konklusionerne skal tegnes klart. I den genre er Lidegaard som meriteret historiker, øvet polemiker og velskrivende essayist på hjemmebane.”

Henrik Jensen, Jyllands-Posten

"Bo Lidegaard gennemgår i sit velskrevne bidrag først den danske baggrund for at deltage i krigen i Eksjugoslavien i 1990' erne – den eneste af de krige, han beskriver, som han mener blev vundet bedømt ud fra fredelighed i regionen. Dernæst får vi i hurtig rækkefølge krigene i Afghanistan 2001-2006, Irak 2003-2007, Helmand (Afghanistan) 2006-2013 og endelig lynkrigen i Libyen i 2011. Og hans dom over den danske krigsdeltagelse er hård: »Danmark (har) tabt alle de krige, vi har deltaget i siden 2001. I hvert fald har vi tabt freden.«"

Katrine Lester, bogblogger.dk

"Danmark i krig er en god, kort indføring til de seneste 26 års internationale konflikter med dansk deltagelse af altid velorienterede og velskrivende Bo Lidegaard." 

Lasse Taagaard Jensen, Noter, historielærer.dk

"Det er utroligt, hvad Bo Lidegaard præsterer at få ned på de 100 sider, han har til rådighed. Derfor er det også svært at anklage ham fra deciderede mangler i bogen; men havde han haft 50 sider mere til rådighed, ville en dybere gennemgang af den internationale realpolitiske situationer efter den Kolde Krig havde været en interessant facet af krigen, samt en åbning af diskussionen om Danmarks økonomiske interesser ift. krigene. […]

Bogen er anbefalelsesværdig læsning og bliver helt sikkert ikke den sidste om skiftet i dansk udenrigspolitik. Den kan, med brug af kilder fra eksempelvis folketingsdebatter, snildt bruges i gymnasiet, om end den ikke er tænkt dertil. Sproget er let forståeligt og opbygningen logisk uden for megen teoretisk væven."

Casper Holm Christensen, FALIHOS

"Bo Lidegaard formidler sit budskab på en god og velargumenterende måde, men på samme tid inviterer han læseren til selv at tage stilling til problemstillingen. […] Bogen kan sagtens bruges i lærerens forberedelse og er særdeles velegnet til et tværfagligt forløb mellem historie og samfundsfag, da bogen lægger op til en diskussion om Danmarks krigsdeltagelse (samfundsfag) og argumentationen for, hvorfor vi gik i krig ud fra et historiebrugsperspektiv (historie).

Bogen er særdeles god til at arbejde med historien som et argument og måden, hvorpå vi ud fra samme hændelse kan se forskelligt på tingene, alt afhængig af ideologi og politisk ståsted. Bogen er rimelig let læselig, så eleverne kan sagtens arbejde med bogen i små dele eller som helhed i undervisningen.

Jeg kan klart anbefale denne bog til andre, da jeg slugte bogen i en mundfuld. Bogen gav mig andre vinkler på måden, vi argumenterer på, og på den måde vi anser os selv som mellemmagt i andres tjeneste. Der stilles mange gode dilemmaer i bogen, som eleverne sagtens kan arbejde med."

Finn Byrgesen, bogsyn.dk

"Titlen får en til i første omgang at tænke på 2. verdenskrig. Af en eller anden grund forekommer det uvirkeligt, at Danmark er en krigsførende nation. Men det er vi; vi har deltaget i mange krige, og historikeren Bo Lidegaard kommer på de 100 sider, han har til rådighed, fint ind på dem alle: Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen. Fra Operation Bøllebank i Bosnien, over Hercules-transporterne til Irak i 1998 og til indsatsen mod Islamisk Stat og med nogle fine billeder undervejs redegøres der for såvel de militærstrategiske som politiske overvejelser for at sende vor traditionsrige og fredselskende nation i krig. Også overvejelser man ikke har gjort sig tidligere …"

Louise Haslund Sørensen, Herlev Bibliotek

"Bogens sidste kapitel har meget passende fået overskriften "Hvorfor?". Hvorfor har vi i Danmark på bare 20 år fået en større villighed til at tage del i de store militære auktioner og dermed understrege landets rolle som en krigsførende nation? Et andet spørgsmål, som ligeledes stilles i bogens sidste kapitel, er, hvorvidt denne udvikling har gjort nytte? På baggrund af bogens analyse gives et svar, som ikke ligefrem er opmuntrende. Til gengæld er det en stor fornøjelse at få en indføring i de danske krigsaktioner fra den altid velskrivende Bo Lidegaard. Emnet er yderst relevant og lettere at relatere til nu end nogensinde før. I dag er det næsten en almindelighed at kende en, som har haft krig helt tæt på.”

Knud Meldgaard, Omnibus

"Danmark i krig er et must for den der ønsker at se en større sammenhæng i en verden der går ud over vor egen lille andegård i en sammenhæng som ofte har haft stor indflydelse på både vores udenrigs- og indenrigspolitik. 

Lidegaard kan sin historie, men Lidegaard er også både akademiker og intellektuel, og det mærkes ofte, når han skriver. Hvad enten det er en artikel i Politiken eller et større værk, som f.eks. hans bøger om Jens Otto Krag. Lidegaard kan godt blive lidt ”lang i spyttet” og lidt ”knirkende”, når han selv bestemmer hvor meget, der skal skrives, men ikke her i denne særdeles læsevenlige bog, hvor sideantallet på forhånd er givet. Her kan alle være med og Lidegaard viser at han også mestrer og kan formidle den lidt kortere tekst – uden at tabe det væsentlige undervejs." 

Jeanette Serritzlev, Krigeren

“[…] Det giver en indsigt, som gør Bo Lidegaard endnu mere interessant. At han så også er velskrivende og en dygtig formidler, betyder, at oplevelsen kun er bedre. Bogen "Danmark i krig” er ikke en lang redegørelse af Danmarks krigsindsatser og udenrigs- og sikkerhedspolitiske dispositioner de sidste tyve år, men det er et kondenseret resumé tilsat refleksion. Det er heller ikke en akademisk lærebog, men mere et underbygget indspark i debatten om dansk krigsdeltagelse."

Historielærer.dk
"I Danmark i krig fortæller Bo Lidegaard historien om Danmarks krigsdeltagelse 1991–2011. Han beskriver, hvordan vi siden den første Golfkrig har ændret synet på Danmarks rolle i verden, og diskuterer, hvad vi har fået ud af krigsdeltagelsen.

Hvorfor går Danmark i krig i fjerne lande, og hvad har vi opnået ved at gøre det? Vær med på sikker afstand, når Bo Lidegaard går ind i kampen og taler om krig, kritik og konsekvens.

Press room

I presserummet kan du finde pressemeddelelser og forsidebilleder. Du er altid velkommen til at kontakte os her https://unipress.dk/kontakt/, hvis du mangler andet materiale.

Forside, høj opløsning (pdf-format)

Forside (jpeg)

Download press release (pdf-format)

Tilføjet til kurven

Gå til kassen