Aarhus Universitetsforlag
Cover

Elusive Hunters

The Haddad of Kanem and the Bahr el Ghazal

A part of the subject area


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

522 pages ill.
Hardback
ISBN 978 87 7934 394 8

By


Share:

More about the book

About the book

Dette er en unik bog, en levende øjenvidneberetning om livet hos et ukendt jægerfolk i Chad. Det er et pionerværk, som ikke blot skildrer en spændende kultur og sætter denne ind i en bred historisk og samfundsmæssig sammenhæng, men er og vil forblive at være det eneste værk baseret på et antropologisk studie af et levende jægersamfund i hele Nord- og Vestafrika.

Da den unge antropolog Ida Nicolaisen i 1963 drog til Chad med sin mand, afdøde professor Johannes Nicolaisen var det for at søge at finde Haddad-folket, som var sporadisk omtalt af franske administratorer. Det lykkedes. De fandt Haddad som levede i små grupper på de vidtstrakte stepper og i udkanten af Sahara øst og nord for Chadsøen. Det var hjertevarme mennesker, trods deres barske livsbetingelser. For Haddad blev foragtet og forfulgt af omboende folk og forhindret aktivt i at følge deres traditionelle livsform. Derfor undgik de kontakt og søgte et liv i ubemærkethed.

Rejsen var tænkt som et pilotstudie, men der udbrød borgerkrig under opholdet. Den sociale uro fortsatte i mange år ligesom i det tilgrænsende Dafur. Det gjorde videre forskning umulig og ægteparret kom aldrig tilbage til Chad. Heller ikke andre har siden skrevet om Haddad-folket.

Det videnskabelige formål med rejsen var dels at beskrive et ukendt samfund, dels at bringe nye data til belysning af aktuelle antropologiske teorier. I værket sættes studiet af Haddad ind i denne ramme og der trækkes både linjer tilbage til nomadismens og agerbrugets opståen og fortrængning af jægerkulturerne, introduktionen af jernet, og til nyere tids historie med slavetogter og borgerkrig, som på smertelig vis har sat rammerne for Haddads liv og identitet. Bogens kerne er imidlertid skildringen af Haddad-folket, dets livsformer, jagt og indsamling, dets samfundsindretninger og forhold til andre oprindelige folk, samt deres poesi, musik og kultur. I et afsluttende kapitel beskrives Haddads materielle vilkår gennem de mange genstande, som Ida Nicolaisen hjembragte fra rejsen til Nationalmuseet og Moesgård.

Det har været almindelig accepteret at jægerkulturerne forsvandt i Vestafrika i 1800-tallet med den Europæiske kolonisering. Ida Nicolaisens store værk viser, at det ikke var tilfældet, men bogen er samtidig en unik dokumentation af en nu forsvunden kultur.

Press reviews

Hjalte Tin, Politiken

"Seks hjerter"

"[...]en smuk og velformidlet bog"

"Elusive Hunters får alle mine hjerter for forskningens originalitet, formidlingens vellykkethed, det smukke boghåndværk og glæden ved, at en sådan bog overhovedet kan se dagens lys."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen