Aarhus Universitetsforlag
Cover

Erindringens poetik

William Wordsworth, S.T. Coleridge, Thomas De Quincey

A part of the subject areas , , and


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

648 pages
Hardback
ISBN 978 87 7934 519 5

By


Share:

More about the book

Table of contents

Forord

Indledning

Kapitel 1: Mod et moderne erindringsbegreb

Locke, Hume og Hartley

Kapitel 2: William Wordsworth

Erindringens landskab

Kapitel 3: S.T. Coleridge

Erindringens bog

Kapitel 4: Thomas De quincey

Erindringens palimpsest

Afslutning

Det romantiske erindringsbegrebs efterliv

Engelsk resumé

Press reviews

Christian Stokbro Karlsen, Nordjyske Stiftstidende

 "{...] ikke bare et oplysende værk, men også en formidlingspræstation af de helt store."

"I en afsluttende sidebemærkning kan det (igen) nævnes, at Aarhus Universitetsforlag i de seneste år har vist en fantastisk evne til at udgive bøger og serier, der er svære at komme udenom som studerende eller alment litteraturinteresseret. Tak for det."

 FagBogInfo

"Bogens tre hoveddele er viet en undersøgelse af erindringens rolle og en fremstilling af den personlige erindring hos henholdsvis Wordsworth, Coleridge og De Quincey. Lis Møller går i dybden med de behandlede værker og inkluderer ikke blot fremstillingen af erindringen, men desuden erindringens poetiske funktion, og med dens rolle i poetikken og litteraturteorien. Undersøgelsen koncentrerer sig om tre indbyrdes relaterede områder: For det første beskæftiger den sig med erindring som litterært såvel som filosofisk tema - og den behandler ikke blot skildringer af bestemte personlige erindringer, men også værkernes refleksion over erindringen og den erindrende evne, dens natur og rækkevidde, ligesom undersøgelsen kortlægger brugen af poetiske billeder og metaforer i fremstillingen af erindringen. For det andet rettes opmærksomheden mod erindring som struktur- og formprincip. 'Navnlig hos Wordsworth og De Quincey gælder det således, at erindringstemaet ikke kan udfoldes inden for rammerne af eksisterende former, men fordrer et nyt sprog og en ny narrativ struktur.' For det tredje ses på sammenhænge mellem erindring og poetisk skabelse og på erindringens rolle i de tre forfatteres poetologiske, litteraturkritiske og æstetisk-filosofiske skrifter."

 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen