Aarhus Universitetsforlag
Cover

Grundtvig

Biografi og breve


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

568 pages
Hardback
ISBN 978 87 7219 841 5

By
and


Share:

More about the book

Press reviews

Georg Metz, Information
"Så meget de [to forfattere] dog har fået med, så mange nuancer og indgange til deres komplekse hovedperson. Dertil kommer deres fint gennemtænkte disposition af bogen, der tillige medtager godbidder af Grundtvigs omfattende korrespondance, samt kapitler om eftertidens brug (og misbrug) af det grundtvigianske. (…) Illustrationerne er i øvrigt fine og relevante."

Frederik Stjernfelt, Weekendavisen
"De mange optrykte breve er et godt redskab til at få et billede af hans person, og der er også en oversigt over de vigtigste indsatser i de senere års Grundtvig-forskning.

(...) man bliver betragteligt klogere på mange sære detaljer i denne utrolige mands liv såvel som tænkning - og på, hvordan han den dag i dag inspirerer til nye fans, der passende kan begynde her."

Rasmus Vangshardt, Kristeligt Dagblad

"Bogen er tiltalende i sin skildring af modstridende kræfter i Grundtvigs liv og sind, hans storslåede dobbeltbevægelse mellem det konservative og det revolutionære."

Kurt E. Larsen, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
"Alt i alt en glimrende bog, som man kan ønske stor udbredelse. Den giver læserne en mere omfattende indsigt i den hele Grundtvig, hvilket er godt både for de »erklæret grundtvigske« og de mange »kultur-grundtvigske«. For den »erklæret ikke-grundtvigske« er bogen nyttig, fordi Grundtvig udfylder så stor en plads i vort lands historie og udvikling."

Kristoffer Garne, Kirke.dk
"Som titlen lægger op til, kandiderer udgivelsen til at blive det nye standardværk om Grundtvig. Forfatterne har virkelig lagt sig i selen for at få så meget som muligt med og samtidig disponeret stoffet på en afbalanceret måde. (...) Og det er faktisk imponerende, hvor godt synspunkterne fra både gammel og ny forskningslitteratur er integreret i fremstillingen, og der refereres og citeres fra en række forskelligartede kilder, så bogen giver det hidtil mest nuancerede og afvejede helhedsbillede af Grundtvigs liv og virke."

Henrik Gade Jensen, Indblik
"(...) en ny grundig, afbalanceret og autoritativ biografi om Grundtvig skrevet af universitetsfolk.

Her får læseren en bred introduktion til de mange virkefelter, som Grundtvig engagerede sig i. En saglig og sober fremstilling (...)"

Lektørudtalelse, DBC
"Meget smuk og velskrevet bog, der er et must for alle, der beskæftiger sig med Grundtvig (...) Bogen er velargumenteret, med fin brug af kilder, og som læser fornemmer man den store umage, som forfatterne har gjort sig"

Grundtvigsk Tidende
Boguddrag: "Hjertet er det skjult kvindelige hos alle mennesker"
7. september 2023

Højskolebladet
Boguddrag: "Med sin Brage-Snak henvendte Grundtvig sig direkte til kvinderne"
08.10.2023


Kommentarer fra førstelæsere af Grundtvig. Biografi og breve. 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen