Aarhus Universitetsforlag
Cover

Grundtvigs skolevej

Bidrag til en forståelse af fænomenet ‘Grundtvigs virkningshistorie’

A part of the subject areas , and


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

612 pages
Hardback
ISBN 978 87 7219 923 8

By


Share:

More about the book

Press reviews

Ove Korsgaard, Årbogen Uddannelseshistorie 2023
”Alt i alt fremstår Grundtvigs skolevej som et værdifuldt og fortjenstfuldt ar­bejde, der bidrager til en dybere for­ståelse af Grundtvigs virkningshisto­rie. Afhandlingen er den første syste­matiske undersøgelse af Grundtvigs virkning i folkeskolen fra 1930 til 1960 og bidrager på dette felt med nye ind­sigter og ny viden. Der er tale om et selvstændigt pionerarbejde, som bry­der nye veje og dermed sikkert vil tje­ne som udgangspunkt for fremtidig forskning og fortsat offentlig samtale.”

Hans Henrik Hjermitslev, Grundtvigsk Tidende
"(...) et både læseværdigt og digert værk."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen