Aarhus Universitetsforlag
Cover

Jyders, øboeres og københavneres holdning til flygtninge og indvandrere

En socialpsykologisk studie i etniske majoritets- og minoritetsgruppers sameksistens som oplevet af majoritetsgrupper

A part of the subject areas and


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

115 pages
Paperback
ISBN 87 9850 829 6

By
and


Share:

More about the book

Table of contents

Forord

Sammenfatning:
S.1 Grundbetragtning på indvandring
S.2 Om "Den Fremmede"
S.3 Undersøgelsens struktur
S.4 Undersøgelsesresultater

Kapitel 1:
1.1 Om "Den Fremmede"

Kapitel 2:
2.1 Holdningsbegrebet

Kapitel 3:
3.1 Undersøgelsens formål
3.2 Undersøgelsens teoretiske grundlag
3.3 Undersøgelsesmetoden
3.4 Målingen af holdning til flygtninge
3.5 Undersøgelsens empiriske problemstilling
3.6 Analyseplan

Kapitel 4:
4.1 Biografiske variabler
4.2 Intervalskaleringen af erhvervsgruppe
4.3 Psykologiske variabler
4.4 Politologiske variabler
4.5 Multivariate analyser af holdningsmålene

Kapitel 5:
5.1 Geografisk bopælsområde
5.2 Det jyske perspektiv

Kapitel 6:
6.1 Indledning
6.2 Flertydighedsintolerancen
6.3 Analysen
6.4 Sammenfatning

Kapitel 7:
7.2 Biografiske forskelle i meningsmålingerne
7.3 Totalfordelingen af de seks spørgsmål
7.4 Sammenfatning

Kapitel 8:
8.1 Korrelationsanalysen
8.2 Specifikke metodiske forhold
8.3 Praktiske konsekvenser
8.4 Solidaritetens pris

Bilag A:
Meningsspørgsmål fordelt på biografiske variabler

Bilag B:
Spørgeskema for flertydighedsintolerance

Bilag C:
Afsluttende analyser

Bilag D:
Publikationer fra projekt "Livsstil, livsvilkår og livskvalitet under krisen" ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Bilag E:
Litteratur

Tilføjet til kurven

Gå til kassen