Aarhus Universitetsforlag
Cover

Ordet og livet

Festskrift til Christian Thodberg

A part of the subject area


Out of stock

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

254 pages ill.
Paperback
ISBN 87 7288 760 5

Edited by
, and

With contributions by
, , , , , , , , , , , , , and


Share:

More about the book

Table of contents

Forord

Jakob Balling, Ordet, livet og Visdommens søster

Benny Grey Schuster, Jobs Bog - en jødisk tragedie?

Henning Lehmann, Theodorets modersmål - et åbent eller lukket spørgsmål?

Christian Troelsgård, Kromatik i byzantinsk kirkesang? Nogle betragtninger omkring skala- og tonalitetsbegrebet i den middelalderlige og eftermiddelalderlige tradition

Henrik Glahn, Om Miles Coverdale og "Goostly Psalmes" En salmegennemgang i udvidet form

Carsten Bach-Nielsen, En rigtig pinlig historie Frederik II og Konkordiebogen - endnu engang

Troels Nørager, "Hiertet er overmaade bedrageligt, hvo kand kiende det?" Teologi, psykologi og sjælesorg i Erik Pontoppidans Collegium pastorale practicum

Benedikt Otzen, "Ud gaaer Du nu paa Livets Vej" Blichers miskendte salme og Siraks Bog

Kim Arne Pedersen, "Solen skinnede og Moder kaldte" Grundtvigs forhold til sin moder i liv og forfatterskab

Peter Thyssen, "At sige verden ret farvel" - ars moriendi-traditionen og Grundtvig

Jens Holger Schjørring, Trosbekendelse og kirkesyn hos Grundtvig og Bonhoeffer

Peter Widmann, Praktisk teologi hos Bultmann og Heidegger

Eberhard Harbsmeier, "Mere musik!" Teologiske overvejelser om forholdet mellem liturgi, pædagogik og æstetik

Niels Thomsen, I Nazareth i trange kår Overvejelser over folkelighed, kvalitet og grundtvigianisme

Johannes W. Jacobsen, Ritualer, liturgi og menighedssang i folkekirken

Tabula gratulatoria

Personregister

Tilføjet til kurven

Gå til kassen