Aarhus Universitetsforlag
Cover

Arbejde, incitamenter og ledighed

A part of the subject area


Out of stock

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

320 pages
Paperback
ISBN 87 7288 745 1

Edited by

With contributions by
, and


Share:

More about the book

Table of contents

Figurer

Tabeller

1. Arbejde, incitamenter og ledighed - analyse af 90'ernes arbejdsmarked:

1. Indledning
2. Kapitlerne i denne bog
3. Perspektiver

2. Arbejdsudbuddet i Danmark:

1. Indledning
2. Arbejdstidens udvikling historisk og internationalt
3. Den anvendte stikprøve
4. Danskernes arbejde i hovedjob, bijob og den sorte sektor
5. Betaling for overarbejde og hvidt bijob
6. Ønsker til arbejdstiden
7. Sammenfatning

3. Holdninger til arbejdet:

1. Indledning
2. Holdninger til arbejde: Livsformsbegrebet
3. Data og metoder til identifikation af holdninger
4. Demografiske, uddannelsesmæssige og stillingsmæssige forskelle i holdninger til arbejde
5. Aflønning og holdninger til arbejde
6. Omfang af udearbejde, pensionsalder og holdninger til arbejde
7. Tryghed og offentlig ansættelse
8. Påvirker holdninger til arbejdet mobilitet og arbejdsløshed?
9. Sammenfatning

4. Sort arbejde:

1. Indledning
2. Sort arbejde - ikke kun et dansk problem
3. Begrebet sort arbejde
4. Datagrundlaget for 1996-undersøgelsen af sort arbejde i forhold til tid- ligere undersøgelser
5. Udviklingen i det sorte arbejde i Danmark siden 1994
6. De sorte timelønninger i 1996-undersøgelsen
7. Faktisk sort arbejde og villighed til at udføre sort arbejde i 1996
8. Udviklingen siden 1993/94-undersøgelsen
9. Opsummering og konklusion

5. De unge - arbejdsmarked, uddannelse, holdninger:

1. Indledning
2. De unges arbejdsmarkedssituation i 1996
3. Holdninger hos de unge
4. Ændringer for unge, 1994-96
5. Afslutning

6. De ældre og arbejdsmarkedet:

1. Indledning
2. Udviklingen i erhvervsfrekvensen for ældre i Danmark og andre OECD-lande
3. Den forventede pensionsalder
4. Supplerende pensionsordninger
5. Forventninger og holdninger i forhold til pensionistlivet
6. Økonomiske og beskæftigelsesmæssige faktorer
7. Afsluttende bemærkninger

7. Økonomiske incitamenter til at arbejde:

1. Indledning
2. Databeskrivelse
3. Omkostninger ved udearbejde
4. Incitamentsproblemer for lavtlønnede beskæftigede i 1996
5. Sammenligning mellem 1993/94- og 1996-undersøgelsen
6. Incitamentsproblemer for arbejdsløse personer
7. Incitamenter, jobsøgning og arbejdsløshed: Hvor stor en rolle spiller incitamenter?
8. Opsummering og konklusion

8. Skattereformer og arbejdsudbud:

1. Indledning
2. De danske indkomstskatter i internationalt perspektiv
3. Databeskrivelse
4. Gennemsnitlig skat og marginalskatten i 1996
5. Skattereformer og arbejdsudbud
6. Interviewpersonernes egne vurderinger af skatternes betydning
7. Estimationer af udbudseffekter
8. Sammenfattende om skatter og arbejdsudbud

9. Arbejdsmarkedspolitik, arbejdsløshed og beskæftigelsesopsving:

1. Indledning
2. Omfang og sammensætning af deltagelse i arbejdsmarkedspolitiske programmer
3. Beskæftigelsesopsvinget
4. Lønudviklingen under en beskæftigelsesopgang
5. Afslutning

10. Jobsøgning, mobilitet og fleksibilitet:

1. Indledning
2. Data om jobsøgning
3. Søgeaktivitet og -intensitet
4. Forløbsanalyser for perioden fra 1994 til 1996
5. Afslutning og sammenfatning

Appendiks: Beskrivelse af databasen:

1. Første-runde stikprøven fra 1993/1994
2. Panelstikprøven i 1996-undersøgelsen
3. Vægtning af data i 1996-undersøgelsen
4. Marginalfordelinger for udvalgte variable

Litteratur fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

Tilføjet til kurven

Gå til kassen