Aarhus Universitetsforlag
Cover

I affekt

Studier i senmoderne politik og kultur

A part of the subject areas and


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

184 pages
ISBN 978 87 7219 485 1

By


Share:

More about the book

Press reviews

Svend Brinkmann, Politiken
⭐⭐⭐⭐
”Kulturteoretikeren Henrik Kaare Nielsen leverer et højst velkomment forsvar for oplysning og fornuft over for det hav af følelser og æstetik, der i dag gennemsyrer det offentlige rum. (...) Nielsen er kulturteoretiker og professor på Aarhus Universitet og har et spændende forfatterskab bag sig, der især kredser om æstetik og politik. Det er derfor oplagt, at han byder ind med sit perspektiv på det affektive i en tid, hvor politik er ladet med følelser. (...) anbefales for sin teoretiske dybde.”

Steen Nepper Larsen, Information
”Et højaktuelt, teoretisk afklarende og fortættet lille værk, der i den grad forsøger at tyde og forstå samtiden og bringe tidsånden på begreb. (...) Henrik Kaare Nielsen [er] en sublimeringens mestertænker.”

Erik Exe Christoffersen, Peripeti
I Affekt er først og fremmest en teoretisk begrebslig fremstilling og den bidrager til en række interessante diskussioner og afklaringer i forhold til det store marked af affektteori. Det er et godt sted at begynde videre studier.”

Birger Steen Nielsen, Social Kritik
"Bogen viser overbevisende, hvordan det politiske liv spaltes i "på den ene side selvstændiggjort teknokratisk regulering, som offentligheden har meget begrænset indsigt i endsige indflydelse på; og på den anden side symbolpolitisk underholdning, der tjener til at udstyre politikerne med et tiltalende, menneskeligt ansigt og ad den vej fastholde borgerne i tilliden til, at deres interesser repræsenteres forsvarligt, og at demokratiet fungerer" (s. 112)."

Press room

I presserummet kan du finde pressemeddelelser, forsidebilleder og forfatterfoto. Du er altid velkommen til at kontakte os her https://unipress.dk/kontakt/, hvis du mangler andet materiale.

Forside, høj opløsning (pdf-format)

Forside (jpeg)

Download press release (pdf-format)

Tilføjet til kurven

Gå til kassen