Aarhus Universitetsforlag
Cover

KUML 1982-83

Årbog for jysk arkæologisk selskab

A part of the journal KUML - Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab and the subject area


Out of stock

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

292 pages ill.
Hardback
ISBN 87 00 86503 3

Edited by

With contributions by
, , , , , , , , , , , , , , , , , , and


Share:

More about the book

Table of contents

Olaf Olsen: Elna Møller. Worsaa-Medaillen

Søren H. Andersen: Mønstrede åreblade fra Tybrind vig

Jens Jeppesen: Funktionsbestemmelse af flintredskaber. Slidsporsanalyse af skrabere fra Sarup

Torsten Madsen og Jens Erik Petersen: Tidlig-neolitiske anlæg ved Mosegården. Regionale og kronologiske forskelle i tidligneolitikum

Klaus Ebbesen: Yngre neolitiske tap-stridsøkser. Nyt lys på enkeltgravstiden

Peter Rowley-Conwy: Bronzealderkorn fra Voldtofte

Karin Levinsen: Jernets introduktion i Danmark

Erling Benner Larsen: Værktøjsspor/På sporet af værktøj. Identifikation og dokumentation af værktøjsspor, - belyst ved punselornamenterede genstande fra Sejlflod

Helge Brinch Madsen og Leif Chr. Nielsen: Nørre Vosborg. En kvindegrav fra ældre vikingetid

Lise Bender Jørgensen: Tekstilerne fra Nørre Vosborg

Erling Johansen og Aslak Liestøl: Kong Haralds "mishandlede" Jellingsten

Johan Lange: Danmarks bod (TanmarkaR bòt). Et nyt tolkningsforsøg

Niels Åge Nielsen: Nyt om Hemdrup træpind

Peter Pentz: Vore gamle våbenhuse og deres tidlige brug

Jesper Laursen: Fortidsminder i Århus skovene

Niels Abrahamsen: Arkæomagnetiske forsøg med rekonstruerede teglovne

Tage E. Christiansen: Bygningen på søndre Jellinghøj. En berigtigelse

Jysk Arkæologisk Selskab

Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond

Tilføjet til kurven

Gå til kassen