Aarhus Universitetsforlag
Cover

Reformationen - 1500-tallets kulturrevolution

A part of the subject area

More about the book

About the book

.

Table of contents

INDHOLD, Bd. 1

Ole Høiris og Per Ingesman: Reformationen i internationalt perspektiv

LUTHERSK TÆNKNING OG RITUEL PRAKSIS

Steffen Kjeldgaard-Pedersen: Martin Luther – liv og lære

Bo Kristian Holm: Det onde jeg og den gode verden

Svend Andersen: Reformationens politiske tænkning

Nils Holger Petersen: Reformationen og ritualerne

Hans-Jørgen Schanz: Luther og filosofien

Ole Høiris: Protestanterne og de vilde

KONFLIKTER OG FORFØLGELSER

Ninna Jørgensen: Reformation uden kompromis

Carsten Bach-Nielsen: Religionskrige

Louise Nyholm Kallestrup: Reformation og trolddomsforfølgelser i Europa

Martin Schwarz Lausten: Reformationen, jøderne og tyrkerne

FRANSK OG ENGELSK REFORMATION

Gorm Harste: Fra religionskrige til sakral og sekulær stat i Frankrig

Michael Skovmand: Den engelske reformation

Jakob Ladegaard: Protestantisme og politik i engelsk litteratur, 1538-1667

KUNSTEN

Hanne Kolind Poulsen: Billedforståelser i den protestantiske reformation

Maria Fabricius Hansen: Re-formationer: Fantasi og virkelighed i 1500-tallets italienske kunst

DEN ØKONOMISKE RAMME

Niels Kærgård: Reformationen og de økonomiske ideer i det 16. århundrede

 

INDHOLD, Bd. 2

Ole Høiris og Per Ingesman: Reformationen i Danmark

DANSK REFORMATION

Lars Bisgaard: Senmiddelalderens religiøse praksis og reformationen

Rasmus H.C. Dreyer: Den lange danske reformation

Anna Vind: Lutherreception i 1500- og 1600-tallets Danmark

Kaare Rübner Jørgensen: Poul Helgesens reformatoriske tanker

KIRKELIV OG KLOSTERLIV

Carsten Bach-Nielsen: Skriftestolen – et overset møbel i de lutherske kirker

Thomas Holme: Reformationsårhundredets musik i Danmark

Hans Krongaard Kristensen: De danske klostre og reformationen

HVERDAGSLIV FRA FØDSEL TIL DØD

Charlotte Appel: Opdragelse og undervisning i hjem, skole og kirke

Morten Fink-Jensen: Latinskoler, universitet og videnskabssyn

Agnes S. Arnórsdóttir: ”Ægtesengen skal være uden synd”

Nina Javette Koefoed og Helle Ingrid Møller Sigh: Ægteskab, forædreskab og husstand

Rainer Atzbach: Reformationens spor i hverdagslivet

Tarald Rasmussen: Døden og de døde

STRAF OG RET

Morten Kjær og Helle Vogt: Straf og forvisning i det efter-reformatoriske Danmark-Norge

Jeppe Büchert Netterstrøm: Reformationens betydning for kriminalisering af manddrab

DEN OKONOMISKE RAMME

Niels Kærgård: Det danske samfund, økonomien og reformationen

Press reviews

Anders Abildgaard, Nordjyske Stiftstidende

"Historieskrivning af høj, høj klasse."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen