Aarhus Universitetsforlag
Cover

Softwaregenrer

A part of the subject area


Out of stock

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

160 pages
Paperback
ISBN 87 7288 765 6

By


Share:

More about the book

Table of contents

1. Indledning:
1.1 Strategiske overvejelser
1.2 Eftertænksomhed
1.3 Taksigelser

2. Teoretiske overvejelser:
2.1 Saussures semiologi
2.2 Peirces semiotik
2.3 Strukturalismen
2.4 Jensens computersemiotik
2.5 Stampers computersemiotik
2.6 Computerens semiotik
2.7 Tekst
2.8 Troper
2.9 Opsummering

3. At bestemme genrebegrebet:
3.1 De klassiske genrer
3.2 Moderne genrer
3.3 Moderne kategorisering
3.4 Den moderne strukturering
3.5 Strukturering af de klassiske genrer
3.6 Strukturering af en sagtekst
3.7 Blandingen af sagtekst og fiktion
3.8 Det post-moderne genresammenbrud
3.9 Definition
3.10 Eksempel: science fiction


4. At bestemme spil og leg:
4.1 Leg og kultur
4.2 Hvad er leg?
4.3 Skak
4.4 Ludologi
4.5 Leg, kommunikation og arbejde
4.6 Legens genrer
4.7 Grundlæggende konflikter i legens genrer
4.8 Blandingsgenrer i leg og spil
4.9 Opsummering

5. Computer, computerspillet og softwareprodukt:
5.1 Computer, computerspiller og softwareprodukt
5.2 Den tingsliggjorte computer
5.3 Computeren som legetøj
5.4 Computerspil og struktur
5.5 Hvorfor legetøj?
5.6 Synonymer for computeren
5.7 Computerspillenes historie
5.8 Spillerne
5.9 Opsummering

6. Analyser af computerspil:
6.1 Maelstrom
6.2 Tetris
6.3 Marathon Infinity
6.4 Scud Race
6.5 Sam & Max
6.6 Thunderbay
6.7 Minesweeper
6.8 Civilization
6.9 Draw Poker
6.10 Barbie Modedesigner
6.11 Europe

7. Computerspilsgenrer:
7.1 Genreinddeling
7.2 Genresystematik
7.3 Genrebestemmelse ud fra analyserne
7.4 Computerspillenes strukturer
7.5 Opsummering

8. Andre softwaregenrer:
8.1 Kommunikationsgenrerne
8.2 Arbejdsgenrer
8.3 Genreforvirring på World Wide Web
8.4 Opsummering

9. Konklusion

Bibliografi:
Litteratur
Computerspil
Noter

Tilføjet til kurven

Gå til kassen